Program

Rejestracja – od godz. 8.00

Godzina Temat
9:00 – 9:20 Zebranie Oddziału Śląskiego PTA
prof. Radosław Gawlik
9:20 – 9:50 Alergeny pokarmowe w lekach
dr hab. Joanna Glück
9:50 – 10:20 Personalizacja terapii w astmie ciężkiej
prof. Radosław Gawlik
10:20 – 10:40 Przerwa
10:40 – 11:10 Wytyczne leczenia astmy oskrzelowej GINA. Czy są na pewno znane? Czy są stosowane?
prof. Barbara Rogala
11:10 – 11:55 Terapia biologiczna astmy ciężkiej – przypadki kliniczne
dr Bogna Buttler
11:55 – 12:40 Dermatologia w praktyce alergologicznej
Dr hab. Agnieszka Żebrowska
12:40 – 12:55 Przerwa
12:55 – 13:25 Różnicowanie obrzęków naczynioruchowych – HAE
prof. Barbara Rogala, lek. Med. Olga Branicka
13:25 – 13:55 Betablokery a procedury alergologiczne
Dr hab. Celina Wojciechowska
13:55 – 14:05 Zakończenie konferencji
prof. Barbara Rogala
14:05- 15:05 Lunch