Program

Rejestracja – od godz. 8.00

Godzina Temat
9:00 – 9:20 Zebranie Oddziału Śląskiego PTA
prof. Radosław Gawlik
9:20 – 9:30 Przerwa
9:30 – 10:00 Alergeny pokarmowe w lekach
dr hab. Joanna Glück
10:00 – 10:30 Personalizacja terapii w astmie ciężkiej
prof. Radosław Gawlik
10:30 – 10:50 Przerwa
10:50 – 11:20 Wytyczne leczenia astmy oskrzelowej GINA. Czy są na pewno znane? Czy są stosowane?
prof. Barbara Rogala
11:20 – 12:05 Terapia biologiczna astmy ciężkiej – przypadki kliniczne
dr Bogna Buttler
12:05 – 12:50 Dermatologia w praktyce alergologicznej
Dr hab. Agnieszka Żebrowska
12:50 – 13:20 Przerwa
13:20 – 13:50 Różnicowanie obrzęków naczynioruchowych – HAE
prof. Barbara Rogala, lek. Med. Olga Branicka
13:50 – 14:20 Betablokery a procedury alergologiczne
Dr hab. Celina Wojciechowska
14:20 – 14:30 Zakończenie konferencji
prof. Barbara Rogala
14:30- 15:30 Lunch