Dziękujemy i zapraszamy za rok!!!

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom, Wykładowcom i Partnerom za udział w Warsztach.

W Warsztach wzięło udział

  • 102 uczestników podzielonych na dwudziestokilkoosobowe grupy
  • 10 wykładowców
  • 10 firm zaprezentowało się na towarzyszącej konferencji wystawie medycznej

Zapraszamy za rok!

Organizatorzy Konferencji