Program 2021

Aktualizacja: 14.04.2021. Program może ulec zmianie.

Czwartek, 15 kwietnia 2021

Godzina Temat
16.45 – 17.00 Reklamy firm – zobacz, co przygotowali Partnerzy konferencji
17.00 – 17.10 Otwarcie Konferencji
Prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala, SUM, Katowice
Prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik, SUM, Katowice
17.10 – 17.40 Kontrowersje i wątpliwości w leczeniu astmy.
Prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala, SUM, Katowice – w ramach grantu naukowego firmy AstraZeneca

17.40 – 18.10 Jak skutecznie wspierać chorych na astmę ciężką – doświadczenia własne i praktyczne wskazówki z wydawania leków biologicznych do domu pacjenta.
Dr n. med. Marcin Stobiecki, UJ, Kraków – w ramach grantu naukowego firmy Novartis
18.10 – 18.25 Przerwa reklamowa – zobacz, co przygotowali Partnerzy konferencji
18.25 – 18.55 Skoordynowana opieka medyczna nad chorym na astmę oskrzelową.
Prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik, SUM, Katowice
18.55-19.25 Rola eozynofilów w zdrowiu i chorobie oraz ich znaczenie dla terapii biologicznej astmy oskrzelowej.
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Ziora, SUM, Katowice – w ramach grantu naukowego firmy GSK

19.25 – 19.55 Jak rozpoznać i postępować z pacjentami z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym?
Dr n. med. Tomasz Matuszewski – w ramach grantu naukowego firmy CSL Behring
19.55 – 20:00 Podsumowanie dnia

Piątek, 16 kwietnia 2021

Godzina Temat
16.45 – 17.00 Reklamy firm – zobacz, co przygotowali Partnerzy konferencji
17.00 – 17.30 Diagnostyka molekularna

  • Wstęp do diagnostyki molekularnej.
    Dr n. med. Emilia Majsiak, Warszawa
  • Alergia na ziarna i orzechy – rola diagnostyki molekularnej/ komponentowej.
    Dr n. med. Barbara Rymarczyk, SUM, Katowice

w ramach grantu naukowego firmy EMMA

17.30 – 18.00 Czy można pozytywnie wpływać na środowisko stosując terapię SMART w leczeniu astmy?
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk, UM w Łodzi – w ramach grantu naukowego firmy TEVA
18.00 – 18.10 Przerwa reklamowa – zobacz, co przygotowali Partnerzy konferencji
18.10 – 18.35 Czy alergolog może być pomocny podczas szczepienia COVID–19.
Dr hab. med. Joanna Glück, SUM, Katowice
18.35 – 19.00 Czy to już niedobór odporności ? Kiedy kierować do specjalisty ?
Dr n. med. Witold Drzastwa, SUM, Katowice
19.00 – 19.25 Pandemia COVID-19 a leczenie astmy w praktyce. Zaskakująca dysproporcja pomiędzy typami inhalatorów!
Prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak – w ramach grantu naukowego firmy LEK-AM
19.25 – 19.55 Nowe trendy leczenia pokrzywki spontanicznej i praktyczne możliwości ich zastosowania w oparciu o doświadczenia własne i ośrodka.
Prof. dr hab. n. med. Alicja Kasperska-Zając, SUM, Katowice – w ramach grantu naukowego firmy Novartis
 Tylko LIVE* 
19.55-20.00 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji
Prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala, SUM, Katowice
Prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik, SUM, Katowice

*Uwaga! Wykład możliwy do odsłuchania tylko w trakcie transmisji live, decyzją wykładowcy nie zostanie udostępniony w archiwum.