DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W VII EDYCJI WARSZTATÓW

  Poinformujemy o kolejnych spotkaniach.

  Tematy przewodnie:

 • Obrzęk naczynio-ruchowy
 • Pokrzywka
 • Terapie biologiczne
 • Immunoterapia alergenowa
 • Nadwrażliwość na NLPZ
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  Albert Jacobs
  Founder & CEO
  Tonya Garcia
  Account Manager
  Linda Guthrie
  Business Development

  Happy Customers

  Cloud computing subscription model out of the box proactive solution.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy i instytucje zainteresowane udziałem w Konferencji.

  W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym

  Uprzejmie informujemy, że Organizator tworząc program naukowy Konferencji kieruje się zasadami Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz uwzględnia samoregulacje INFARMY czyli zasady Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i Kodeksu Przejrzystości.