Rejestracja

Rejestracja indywidualna uczestników przeprowadzana jest za pośrednictwem Systemu Obsługi Konferencji znajdującego się pod bezpiecznym adresem https://szkolenia.altasoft.eu. Kliknij poniższy przycisk aby rozpocząć proces rejestracji na konferencję.

 

 

Za pomocą wyświetlonego formularza można zarejestrować jedną osobę, w przypadku zainteresowania rejestracją większej liczby osób prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym.

Przed zarejestrowaniem się prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa.
Prosimy o uważne wypełnianie danych płatnika podczas rejestracji. W przypadku innego płatnika niż podany w danych rejestracyjnych, prosimy o odpowiednią informację przed dokonaniem płatności. Późniejsza zmiana płatnika możliwa jest jedynie w wyniku korekty wystawionej faktury.

Uwaga: W związku z ograniczoną liczbą uczestników dane zgłoszenie będzie brane pod uwagę dopiero po zarejestrowaniu odpowiedniej wpłaty.

.


Opłata rejestracyjna

Warsztaty kierowane są do specjalistów alergologów oraz lekarzy innych specjalności zainteresowanych tematyką alergii i chorób towarzyszących.

Wysokość opłaty rejestracyjnej zależy od terminu zarejestrowania płatności na koncie Biura Organizacyjnego:

UWAGA! Przedłużenie okresu obniżonej płatności do 31.03.2019.

Zarejestrowana płatność
do 31.03.2019 po 31.03.2019
97,56 zł/120 zł* 121,95 zł/150 zł*

* Opłata brutto zawiera VAT 23%
Opłata obejmuje:

 • identyfikator i materiały konferencyjne
 • udział w zajęciach naukowych
 • przewidziane programem posiłki
 • wstęp na wystawę medyczną
 • certyfikat uczestnictwa w konferencji**

** Warunkiem uzyskania certyfikatu jest potwierdzona obecność na konferencji. Organizator ani Biuro Organizacyjne nie mają
obowiązku dosyłania certyfikatów po zakończeniu Konferencji

Zmiany w rejestracji

W przypadkach: zmian płatnika rezerwowanych usług albo danych osoby rejestrowanej dokonanych po zarejestrowaniu płatności, pobierana jest opłata manipulacyjna 50 zł brutto za każdy taki incydent.

Realizacja Płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: mBank SA
Nr konta: 7911402017 0000 4202 1296 0659
SWIFT CODE: BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: “SWA2019”
Adres Biura Organizacyjnego – właściciela konta: AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty

 1. Warunki zwrotu opłaty w przypadku chęci skorzystania z rezerwacji zbiorowej, grantu objętego oddzielną rezerwacją lub zaproszenia firmy dokonującej rezerwacji zbiorowych są identyczne, jak w przypadku rezygnacji z konferencji. Prosimy zatem wszystkich uczestników z wniesiona opłatą, którzy ostatecznie będą korzystali z rezerwacji zbiorowej, grantu lub zaproszenia firmy i którzy będą chcieli z tego tytułu zwrócić się o zwrot wcześniej indywidualnie wniesionych opłat o jak najwcześniejsze zasygnalizowanie takiej sytuacji.
 2. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
  Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
  do dnia 03.03.2019 r. 90% wniesionej opłaty
  po 03.03.2019 r. Opłata nie podlega zwrotowi
 3. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
 4. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.

Ważne linki

Pełna treść regulaminu uczestnictwa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Polityka prywatności AltaSoft


Rejestracja

Kliknij poniższy przycisk aby rozpocząć proces rejestracji na konferencję.

 

 

Przed zarejestrowaniem się prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa.