Rejestracja

Dziękujemy za udział w warsztatach!

Opłata rejestracyjna

Wysokość opłaty rejestracyjnej zależy od rodzaju uczestniztwa i terminu zarejestrowania płatności na koncie Biura Organizacyjnego:


Rodzaj uczestnictwa Zarejestrowana płatność
do 28.02.2018 po 28.02.2018
lekarz 325,20 zł/400 zł* 406,50 zł/500 zł*

* Opłata brutto zawiera VAT 23%


Opłata obejmuje:

 • identyfikator i materiały konferencyjne
 • udział w zajęciach naukowych
 • uczestnicy całej konferencji: przewidziane programem posiłki
 • wstęp na wystawę medyczną
 • certyfikat uczestnictwa w konferencji*

* Warunkiem uzyskania certyfikatu jest potwierdzona obecność na konferencji. Organizator ani Biuro Organizacyjne nie mają
obowiązku dosyłania certyfikatów po zakończeniu Konferencji

Realizacja Płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: mBank SA
Nr konta: 79 1140 2017 0000 4202 1296 0659
SWIFT CODE: BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: “SWA2018”
Adres Biura Organizacyjnego – właściciela konta: AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty

 1. Warunki zwrotu opłaty w przypadku chęci skorzystania z rezerwacji zbiorowej, grantu objętego oddzielną rezerwacją lub zaproszenia firmy dokonującej rezerwacji zbiorowych są identyczne, jak w przypadku rezygnacji z konferencji. Prosimy zatem wszystkich uczestników z wniesiona opłatą, którzy ostatecznie będą korzystali z rezerwacji zbiorowej, grantu lub zaproszenia firmy i którzy będą chcieli z tego tytułu zwrócić się o zwrot wcześniej indywidualnie wniesionych opłat o jak najwcześniejsze zasygnalizowanie takiej sytuacji.
 2. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
  Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
  do dnia 31.01.2018 r. 90% wniesionej opłaty
  po 31.01.2018 r. Opłata nie podlega zwrotowi
 3. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
 4. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.

Pełna treść regulaminu uczestnictwa