Rejestracja

Uprzejmie informujemy,że REJESTRACJA ONLINE została zamknięta. Zainteresowanych uczestnictwem w Warsztatach prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym lub o rejestrację na miejscu.

Wszystkich uczestników prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa.


Opłata rejestracyjna

Uwaga! Przedłużamy okres obniżonej opłaty – do 31.03.2017.

Wysokość opłaty rejestracyjnej zależy od rodzaju uczestniztwa i terminu zarejestrowania płatności na koncie Biura Organizacyjnego:

Rodzaj uczestnictwa Zarejestrowana płatność
do 31.03.2017 po 31.03.2017
lekarze 325,20 zł/400 zł* 406,50 zł/500 zł*
lekarze w trakcie specjalizacji/stażyści** 284,55 zł/350 zł* 325,20 zł/400 zł*
pielęgniarki – cała konferencja 243,90 zł/300 zł* 284,55 zł/350 zł*
pielęgniarki – tylko panel dedykowany 48,78 zł/60 zł* 81,30 zł/100 zł*

* Opłata brutto zawiera VAT 23%

** Aby skorzystać z obniżonej opłaty należy przesłać skan/kopię karty specjalizacyjnej lub potwierdzenie odbywania stażu na adres Biura Organizacyjnego.

Opłata obejmuje:

 • identyfikator i materiały konferencyjne
 • udział w zajęciach naukowych
 • uczestnicy całej konferencji: przewidziane programem posiłki
 • wstęp na wystawę medyczną
 • certyfikat uczestnictwa w konferencji*

* Warunkiem uzyskania certyfikatu jest potwierdzona obecność na konferencji. Organizator ani Biuro Organizacyjne nie mają
obowiązku dosyłania certyfikatów po zakończeniu Konferencji

Realizacja Płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: mBank SA
Nr konta: 691140 2004 0000 3402 7575 3047
SWIFT CODE: BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: “SWA2017”
Adres Biura Organizacyjnego – właściciela konta: AltaSoft sp.z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty

 1. Warunki zwrotu opłaty w przypadku chęci skorzystania z rezerwacji zbiorowej, grantu objętego oddzielną rezerwacją lub zaproszenia firmy dokonującej rezerwacji zbiorowych są identyczne, jak w przypadku rezygnacji z konferencji. Prosimy zatem wszystkich uczestników z wniesiona opłatą, którzy ostatecznie będą korzystali z rezerwacji zbiorowej, grantu lub zaproszenia firmy i którzy będą chcieli z tego tytułu zwrócić się o zwrot wcześniej indywidualnie wniesionych opłat o jak najwcześniejsze zasygnalizowanie takiej sytuacji.
 2. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
  Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
  do dnia 28.02.2017 r. 90% wniesionej opłaty
  po 28.02.2017 r. Opłata nie podlega zwrotowi
 3. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
 4. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.