Program 2020 v1

Aktualizacja: 09.03.2020. Program może ulec zmianie.

 

Rejestracja – od godz. 8.00

Godzina Temat
9:00 – 9:30 Obrzęk angioneurotyczny- ciągle niedoceniany problem kliniczny
Dr n. med. Marcin Stobiecki, UJ, Kraków
9:30 – 10:00 Postępowanie w przewlekłej pokrzywce spontanicznej
Prof. dr hab. n. med. Alicja Kasperska-Zając, SUM, Katowice
10:00 – 10:30 „Remodelling” a terapia biologiczna
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Ziora, SUM, Katowice
10:30 – 10:50 Przerwa kawowa
10:50 – 11:20 Ryzyko i bezpieczeństwo terapii biologicznej
Prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala, SUM, Katowice
11:20 – 11:50 Współpraca specjalisty z lekarzem POZ w celu poprawy leczenia astmy ciężkiej
Prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik, SUM, Katowice
11:50 – 12:20 Alergia pokarmowa – zasady postępowania w praktyce klinicznej
Dr n. med. Barbara Rymarczyk, SUM, Katowice
12:20 – 12:50 Realizacja programu lekowego astmy ciężkiej w opinii NFZ